Het lichaam heeft een zelfregulerend/ zelfgenezend vermogen.

Het lichaam vertoont de natuurlijke eigenschap zich in een zo goed mogelijk evenwicht te houden. Is het evenwicht verstoord geraakt door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, operatie, zwangerschap, stress, slechte voedingsgewoonten enz., dan kan het lichaam klachten gaan vertonen. Omdat ieder lichaam beschikt over enige vorm van compensatie krijgt men niet direct na elk stresscomponent klachten.

Vaak wordt het lichaam pas “ziek” als meerdere stresscomponenten samenkomen en de compensatie mogelijkheden van het lichaam uitgeput raken.

Dan is het de taak van de osteopaat om zoveel mogelijk stresscomponenten op het lichaam vrij te maken zodanig dat het lichaam zijn eigen natuurlijke balans kan terug vinden.