Ouderen

Osteopathie is een goede behandelmethode voor ouderen. Tijdens het verouderingsproces zal de elasticiteit van het bindweefsel geleidelijk afnemen.

De spieren en gewrichten worden hierbij vaak getroffen. Er kan dan bijvoorbeeld algehele stijfheid, rug- en nekpijn, hoofdpijn of gewrichtspijn ontstaan. Deze klachten worden vaak toegeschreven aan de leeftijd of er wordt gedacht aan slijtage. Soms is dit ook het geval. Echter: daar waar bewegingsblokkades aan de klachten ten grondslag liggen, zijn ze goed behandelbaar.

Een osteopaat kan dit beoordelen. Hij of zij onderzoekt waar de fixaties en eventuele beknellingen liggen. Bij de behandeling worden die op een rustige manier gemobiliseerd. Hierdoor krijgt het lichaam zijn natuurlijke manier van bewegen terug en kan het weer beter herstellen.

Medische voorgeschiedenis

Veel ouderen hebben een medische voorgeschiedenis die van invloed is op hun lichamelijk functioneren, zoals een operatie, een ziekte die is (of wordt) doorgemaakt, of een aanhoudende blessure. Hierdoor kan er sprake zijn van een bewegingspatroon dat klachten tot gevolg heeft. Alles moet precies op elkaar afgestemd zijn om het goed te laten gaan. Dit geldt in verhoogde mate als het lichaam op leeftijd komt, omdat er dan minder marge is voor compensatie.

Bij de eerste behandeling zal de osteopaat daarom uitgebreid aandacht besteden aan de medische voorgeschiedenis en de mogelijke gevolgen die deze voor het functioneren heeft. Verdere behandelingen kunnen hier dan nauwkeurig op worden afgestemd.

Voor verdere vragen neemt u contact met mij op.