Tarieven & Vergoedingen

Osteopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico. De zorgwijzer heeft de vergoedingen  voor osteopathie van de verschillende ziektekostenverzekeringen op een rij gezet.

Tarief locatie Geleen:

 Behandeling

50 minuten

75 euro

     

 

Tarief locatie Veldhoven:

Behandeling

50 minuten

80 euro

     

Tot 24 uur voor aanvang van het betreffende consult kunt u de afspraak kosteloos telefonisch annuleren. Heeft u een afspraak op maandag en wil u die annuleren, dan dient u vrijdag voor 17:00 te annuleren. Plan nu een afspraak.

Betaling

Na de behandeling kun u met de pin betalen en krijgt u de originele nota mee. De nota dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Vergoed door de zorgverzekeraar?

De zorgwijzer heeft de vergoedingen voor osteopathie van de verschillende ziektekostenverzekeringen op een rij gezet.

Jill Peeters en Jolijn Croonen staan ingeschreven als erkend osteopaat in het kwaliteitsregister van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

NRO

Als in het NRO geregistreerde osteopaat voldoet Jill Peeters Osteopate aan de volgende normen:

 • De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie
 • De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis
 • De osteopaat werkt in een goedgekeurde praktijk
 • De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat
 • De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
 • De osteopaat neemt deel aan de centrale Klachten- en Geschillenregeling
 • De osteopaat valt onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht)
 • De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar)
 • De osteopaat levert zorg volgens de Algemene Voorwaarden Osteopathie
 • De osteopaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De osteopaat is gebonden aan de beroepscode

Al deze informatie kunt u nog eens nalezen op website van NRO.

Heeft u vragen, of opmerkingen neem dan contact op.